Animačný program

Spestrením Vašej školy v prírode môže byť náš jedinečný animačný program.

Preskúmame spolu mnohé zákutia liptovských lesov a lúk. Zapojíme všetky svoje zmysly a budeme nasledovať signály, ktoré nám príroda prináša. Zvuky zvierat, zvuk praskajúcich konárov pod nohami, vôňa ihličia nás budú sprevádzať pri pátracej akcii v lese. Počas nej si preveríme orientačné schopnosti, pri streľbe z luku či praku otestujeme presnosť a zdatnosť, prenesieme sa spolu do čias dávno minulých, oprášime slovenské tradície a zažijeme nezabudnuteľné dobrodružstvo.

Formou zážitkového učenia rozvíjame u detí kritické myslenie, tvorivosť, zručnosť a celkový rozvoj ich osobnosti. Animačný program Lobelka zahŕňa športové, dobrodružné, tanečné, hudobné či výtvarné aktivity. Animačný program uspokojuje nielen zdravotné, pohybové, kultúrne, ale i emocionálne potreby detí. Program prispôsobujeme danému veku detí a požiadavkám Vašej školy, pretože každý z nás je iný a zároveň jedinečný.

Cena animačného programu: 24 € / dieťa / pobyt

Cena zahŕňa:

  • prípravu a realizáciu poobedného (15:00 – 18:00 hod.) a večerného animačného programu (19:00 – 20:30 hod.),
  • športové pomôcky,
  • materiálno-technické zabezpečenie programu,
  • na jedného animátora pripadá najviac 15 detí.

Bonus:

  • malý darček ako spomienka pre každého účastníka školy v prírode,
  • zapožičanie športového balíčka (lopty, pálky, švihadlá...).