Program EDU GAMES

U nás si máte možnosť Vašu školu v prírode spestriť aj doobedňajším programom EDU GAMES. Vďaka odborným garantom, pod ktorých záštitou bol program tvorený, môžete do vzdelávacieho obsahu jednoducho integrovať aj prierezové témy s využitím aktivizujúcich a interaktívnych učebných metód.

Témy, akými sú ochrana života a zdravia, pohyb a pobyt v prírode, zdravý životný štýl, environmentálna výchova či finančná gramotnosť, môžu byť práve vďaka škole v prírode jedinečným a zaujímavým zážitkom, ktorý rozvíja osobnostný a sociálny rozvoj žiakov. Je na Vašom rozhodnutí, ktorý zo štyroch modulov si vyberiete. Boli vytvorené našimi odbornými garantmi, a sú prispôsobené veku detí s ohľadom na ich zdravie a bezpečnosť.

EDU GAMES:

Pod povrchom

Hravou formou priblížiť, spoznať a pochopiť geo– a biodiverzitu života a jeho ochranu od prvopočiatkov vzniku vesmíru a našej planéty až po dnešnú modernú dobu environmentálnej spoločnosti. Témy sú spracované v nadväznosti na školské vzdelávacie programy pod odborným vedením Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Rozhýb sa!

Rozvoj a zdokonaľovanie pohybovej gramotnosti u detí s dôrazom na všestrannosť a rozmanitosť pohybu, spoznávanie a spevňovanie vlastného tela či koordináciu pohybu pod záštitou Juraja Sabola a odborného trénerského tímu Kids Fun Academy.

Volanie divočiny

Zažiť čistú liptovskú prírodu a upevniť naštrbené vzťahy medzi človekom a prírodou. To je cieľom modulu, v ktorom sa spoločne pokúsime priblížiť k nádhernej a nedotknutej slovenskej divočine. S odborníkmi a skúsenými wildwatchermi z Carpatica podľahneme volaniu divočiny. Neuveriteľné zážitky, dychberúce zábery či skutočné stopovanie a pozorovanie zvierat v blízkom okolí.

A predsa sa točí!

Priblížiť sa ku hviezdam bez rakety? Odkryť tajomstvá vzniku vesmíru a Zeme mimo školskej triedy? Zábavno-vzdelávacie programy pod mobilnou kupolou priamo v lone liptovskej prírody sú odpoveďou. Zažite sférické premietanie výukových programov obohacujúcich učebné osnovy prírodopisu, biológie, zemepisu, fyziky, popri tom nevynechajúc ani témy životného prostredia.

Cena: od 2€/dieťa

Cena zahŕňa: prípravu a realizáciu doobedňajšieho programu (cca 2 hod.), materiálno – technické zabezpečenie programu, cena závisí od výberu konkrétneho programu EDUGAME.