Animačný program

Pomocou aktívneho objavovania, hľadania, skúmania, pátrania a experimentov získate zážitky, z ktorých môžete ďalej čerpať vo výchovno - vzdelávacom procese počas školského roka. Náš animačný program realizujeme s odborníkmi a vyskladali sme ho v nadväznosti na prierezové témy ako sú: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Animačný program získal vyššiu hodnotu aj vďaka spomenutým odborným garantom, ktorí jednotlivé moduly povedú.

Zacvičíme si na čerstvom vzduchu na tej najlepšej žinenke sveta - voňavej horskej tráve, na ktorej sa nám nebude “leniť”, ale krásne zeleniť. Rozhýbeme celé telo v prírodnej telocvični pod vedením profesionálnych trénerov.

Získame pohľadné pohľady a “zimomriavkové” zážitky v prírode a s prírodou. Dotkneme sa, ovoniame a možno aj ochutnáme. No najmä bádaním nadobudneme vedomosti. Obnovíme vzťah človeka s prírodou a pochopíme dôležitosť jej ochrany.

Okom ako znalec spoznáme každú dolinu, kopec či Baranec. Vrchy, pohoria a jaskyne si hravo spojíme s ich názvom. K zapamätaniu nám pomôžu legendy a povesti o konkrétnej oblasti. Spoznaním krajiny rozvinieme svoju národnú a kultúrnu identitu.

S rytmom v kroku a s kamošmi v tíme po boku, objavíme dôležitosť každého jedného z nás. Využijeme synergiu a upevníme tím v aktivitách, v ktorých bez spolupráce nemáme šancu uspieť. Rôznorodosť medzi nami nebudeme len akceptovať, my ju využijeme k vyriešeniu problémovej úlohy, ale aj k zvládnutiu zábavnej aktivity.

Cena animačného programu: 28 € / dieťa / pobyt

Cena zahŕňa:

  • prípravu a realizáciu štyroch poobedných a jedného večerného animačného programu,
  • športové pomôcky,
  • materiálno-technické zabezpečenie programu,
  • odborníkov a animátorov na konkrétne dni,
  • darček pre každého účastníka školy v prírode.