Kontakt

Lobelka, s.r.o.
Ul. 1. mája 1204/140,
031 01 Liptovský Mikuláš

Okresný súd Žilina, odiel:Sro, číslo vložky: 57934/L

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 3086414354/0200
IBAN: SK85 0200 0000 0030 8641 4354

Tábory a opatrovanie detí:

Školy v prírode a lyžiarske kurzy: