Kontakt

CK Lobelka, s.r.o.
SNP 9,
031 01 Liptovský Mikuláš

Okresný súd Žilina, odiel: Sro, číslo vložky: 66465/L

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5167376424/0900
IBAN: SK60 0900 0000 0051 6737 6424

Tábory a opatrovanie detí:

Školy v prírode a lyžiarske kurzy: