Program EDU GAMES

Váš čas počas školy v prírode môže byť využitý veľmi prospešne s nami vytvorenými EDU GAMES. Spolu s odbornými garantmi sme vytvorili moduly, ktoré pomáhajú napĺňať prierezové témy.

V moduloch majú naši odborní garanti rozpracované prierezové témy ako environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

Je len na vašom uvážení čím obohatíte vašu školu v prírode. Edu games boli tvorené v spolupráci s profesionálmi a starostlivo prispôsobené vekovej kategórii detí s ohľadom na ich bezpečnosť a zdravie.

EDU GAMES:

Pod povrchom

S odborníkmi na slovo vzatými sme vytvorili modul, ktorý pomôže objaviť, získať a upevniť vedomosti o prírode. Spoznáme a pochopíme v ňom geo- a biodiverzitu života a tiež dôležitosť ochrany životného prostredia. Náplň programu v tomto module doplní prierezové témy ako environmentálna výchova a ochrana života a zdravia.

Rozhýb sa!

Zažijeme cvičenie v horskom prostredí pod holým nebom, kde sa o hudbu postarajú vtáky zo svetoznámej skupiny PRÍRODA LIVE. Na prírodnej zelenej žinenke nás v tréningu povedú profesionálni tréneri.

Volanie divočiny

Priamym kontaktom s prírodou spoznáte faunu a flóru Tatier. V šume lesa sa prostredníctvom zvukov, vône a kontaktu zoznámime s jeho obyvateľmi. Bylinkový track nás dovedie na čarovné lúky a pasienky, kde je k dispozícii prírodná lekáreň.

Počuť nestačí

V module Počuť nestačí nás naši odborníci zoberú na prehliadku Tatier naživo. Doplníme si vedomosti cez priame sprostredkovanie a zaujímavosti z konkrétnej oblasti. Naše poznatky spolu s panorámou Tatier budú pre nás živým atlasom, ktorým môžeme listovať.

Cena: od 3€/dieťa

Cena zahŕňa: prípravu a realizáciu doobedňajšieho programu (cca 2 hod.), materiálno – technické zabezpečenie programu, cena závisí od výberu konkrétneho programu EDUGAME.